{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا با ورزش کردن استخوان‌ها خراب می‌شود‌؟

    محمد محمدی
  بروزرسانی 14 آذر 15:04

1 پرسش 1 پاسخ 78 امتیاز
دبستان پنجم علوم تجربی

1) آیا با ورزش کردن استخوان ها خراب می شود ؟. 2) منظور از بازوهای قوی چیست؟.3)دربدن ما چه چیزی استخوان ها را حرکت می هد؟.4)برای حرکت یک اندام در بدن ما چه کاری صورت می‌گیرد؟.5)چه چیزی استخوان هارابه حرکت در می آورد؟.6)٫وظیفه ی استخوان ها چیست؟.7)در حرکت،عظلات پشت ران و پشت ساق پا ___________ می‌شوند و عضلات جلو ران و جلو ساق پا____________ می شود؟.8)تمام استخوان های بدن با جمع شدن کشیده شدن چه چیزی حرکت می کنند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.