تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نیرویی که به حرکت رو به بالای آب در گیاه کمک می‌کند چیست؟

   حسین عرب
  18 فروردین 23:39

2 پرسش 0 پاسخ 12 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

دو مورد از نیروهایی که به حرکت رو به بالای آب در گیاه کمک می‌کنند چیستند؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Moon Shadow
19 فروردین 10:08

4 پرسش 66 پاسخ 340 امتیاز

تبخیر اب در برگ توسط روزنه ها
و بقیه چیزایی ک خانم نعمتی توضیح داده

   Mobina Panahi
19 فروردین 15:34

10 پرسش 271 پاسخ 733 امتیاز

تبخیر در برگ
و سومین نکته الهام خیلی مهمه دگر چسبی و هم چسبی مولکول های آب خیلی به این امر کمک میکنن

   : من برام قسم مرد :( من فقط صفر و صدم حد وسطم مرد :/
19 فروردین 8:47

13 پرسش 88 پاسخ 370 امتیاز

سه عامل باعث حرکت رو به بالا میشه
۱- تعرق (تبخیر آب در برگ توسط روزنه های هوایی و تمایل به جذب آب و ایجاد نیروی مکش)
۲-فشار ریشه ای ( فشار اسمزی سلول های پوست ریشه بیشتر از تارها ی کشنده است)
۳- نیروی هم چسبی مولکول های آب (نیروی ربایش مولکول های آب سبب می‌شود تا زنجیره ی پیوسته ای از آب در آوندها پدید آید و نیروی مکشب برگ ب ریشه منتقل شود و آب بالا کشیده شود)
اثرات منفی در صعود
جاذبه زمین و اصطکاک شیره خام با اوند ها
موفق باشی
:)