{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جوامع مسلمان چه نیازهای جدیدی پیدا کرد که منجر به پیشرفت علوم و فنون شد؟

    معصومه صادقی
  بروزرسانی 14 آذر 14:39

1 پرسش 1 پاسخ 69 امتیاز
دبستان ششم مطالعات اجتماعی

جوامع مسلمان چه نیازی پیداکردن که منجر به پیشرفت علوم و فنون شد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.