{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در شکل داده شده x || y است. اندازه زاویه b چند درجه است؟

    مهسا ٠٠٠٠٠
  بروزرسانی 14 آذر 14:46

19 پرسش 1 پاسخ 1.4K امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم ریاضی

در شکل داده شده x || y .است اندازه زاویه b چند درجه است؟ b 162/5 (1 OVA (Y 142/5 (3 85 (4)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.