{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حاصل‌ضرب دو عدد اول برابر با 74 است. آن دو عدد چیست؟

    sarina shirzad
  بروزرسانی 14 آذر 14:51

1 پرسش 0 پاسخ 23 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم ریاضی

حاصل ضرب دو عدد اول برابر با 74 آن دو عدد چیس


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.