{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

وظیفه محیط بان ها در محیط زیست چیست؟

    رحیم درخشی
  بروزرسانی 17 آذر 14:13

693 پرسش 1224 پاسخ 44.1K امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم مطالعات اجتماعی

محیط بان ها در حفظ محیط زیست چه وظایف و مسئولیت هایی دارند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.