{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا در دنا تیمین داریم ولی رنا ندارد؟

    دینا عرب
  بروزرسانی 13 آذر 10:09

4 پرسش 0 پاسخ 365 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی زیست شناسی (1)

چرا در رنا بجای تیمین یوراسیل قرار گرفت؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.