گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

وزن آب جابجا شده چند نیوتن است؟

    محمد هادی آذری
  بروزرسانی 13 آذر 12:05

1 پرسش 0 پاسخ 26 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی فیزیک (1)

وزن جسمی در هوا برابر 90 نیوتون و هنگامی که به طور کامل درون آب است برابر 50 نیوتن است الف) وزن آب جابجا شده چند نیوتن است ؟ب)حجم جسم چند سانتی‌متر مکعب است؟ پ)چگالی جسم چقدر است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.