{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا می‌توان در ظرف مسی محلول روی سولفات را نگهداری کرد؟

    negar sangkouhi
  بروزرسانی 11 آذر 12:37

1 پرسش 3 پاسخ 113 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی

آیا می‌توان در ظرف مسی محلول روی سولفات را نگهداری کرد ؟ به چه دلیل؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.