{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

پیدا کردن جرم اتمی میانگین میان سه ایزوتوپ و....

    ghazal askari
  10 آذر 11:50

1 پرسش 0 پاسخ 8 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

جرم اتمی میانگین نئون و پیدا کردن درصد فراوانی مربوط به یکی از سه ایزوتوپ .


تصویر ضمیمه سوال: جرم اتمی میانگین نئون و پیدا کردن درصد فراوانی مربوط به یکی از سه ایزوتوپ .
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.