تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

گروه اسمی هسته + مضاف + مضاف الیه

   سما جعفری
  18 فروردین 11:46

4 پرسش 1 پاسخ 21 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در کدام مصراع گروه اسمی ( هسته+مضاف الیه+مضافالیه) دیده می شود؟
۱ دید پر روغن دکان و جامه چرب
۲ در نوای طوطیان حاذق بدی
۳ جمله عالم زین سبب گمرا ه شد
۴ تا پیمانه نطق مرغ خویش را


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   مهسا صدریان زاده
18 فروردین 22:06

2 پرسش 116 پاسخ 231 امتیاز

سلام!
در واقع سوال خیلی ساده از ما می خواد دنبال سه اسم پشت سر هم بگردیم که با کسره ی اضافه یا " ی " جانشین کسره به هم وصل شدن.
در خوانش بیت ها می فهمیم فقط در گرینه ی چهار چنین ترکیبی وجود داره:
یک. دید پر روغن، دکان و جامه ، چرب
دو. دو نوای طوطیان ، حاذق بدی
سه. جمله، عالم زین سبب گمراه شد
چهار. تا بیابد نطق ِ مرغ ِ خویش را

در گزینه ی چهار ترکیب ما از گروه اسمی نطق (هسته) + مرغ (مضاف الیه) + خویش (مضاف الیه) تشکیل شده.

البته بهتر بود صورت سوال دقیق تر می بود چون " خویش" در واقع مضاف الیه ِ مضاف الیه هست. البته اگر کتاب درسی تغییری کرده اطلاع ندارم ...