تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نقش دستوری «را» در چند مصراع

   سما جعفری
  18 فروردین 11:37

4 پرسش 1 پاسخ 21 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

کاربرد ((را)) در کدام مصراع با بقیه فرق دارد؟
۱_ کاو چو خود پنداشت صاحب دلق را
۲_ شیشه های روغن گل را بریخت
۳_کار پاکان ا قیاس از خود مگیر
۴_ هدیه ها می داد هر درویش را
خیلی ممنون


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   مجنون الحیدر .
21 فروردین 19:19

0 پرسش 16 پاسخ 106 امتیاز

پاسخ صحیح گزینه 4 هست که معنای «به» میده به هر درویش هدیه ها می داد

1-که او صاحب دلق را مانند خود پنداشت
2-شیشه های روغن گل را ریخت
3- کار انسان های خوب را با خود مقایسه نکن
هر سه«را» نشنه ی مفعول هستن...

   . ALi
18 فروردین 15:44

3 پرسش 44 پاسخ 210 امتیاز

گزینه 3 فکر کنم بشه..........

   سما جعفری
19 فروردین 11:29

4 پرسش 1 پاسخ 21 امتیاز

چرا جواب ها متفاوته من به کی اعتماد کنم

   مهسا صدریان زاده
18 فروردین 22:01

2 پرسش 116 پاسخ 231 امتیاز

سلام!
جواب درسته گزینه ی چهار هست که را در این گزینه به جای حرف اضافه ی " به " اومده. : به هر درویش هدیه ها می داد.
در بقیه ی گزینه "را" نشانه ی مفعوله.

در جواب دوستی که فرمودن گزینه ی یک فک اضافه ست: "را" فک اضافه بین دو اسم می یاد که اسم اول مضاف الیه و اسم دوم مضاف بوده. مثلا مرا نام آتشک است. " را " بین من و نام اومده و ترکیب " نام من " رو جدا کرده. برای همین بهش می گن فک اضافه، چون ترکیب اضافی رو از هم تفکیک می کنه.

موفق باشید!

   محمد حسين قيصري
18 فروردین 20:58

0 پرسش 10 پاسخ 10 امتیاز

گزینه۱ فک اضافه باقی مفعوله............