{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

علل برقراری ارتباط ما با دیگران چیست؟

    رحیم درخشی
  بروزرسانی 17 آذر 14:21

694 پرسش 1231 پاسخ 45.3K امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم مطالعات اجتماعی

به نظر شما چرا ما باید با دیگران ارتباط داشته باشیم؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.