{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چگونگی نظارت والدین بر فعالیت های فرزندان خود؟

    رحیم درخشی
  بروزرسانی 17 آذر 14:22

694 پرسش 1231 پاسخ 45.3K امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم مطالعات اجتماعی

چرا باید والدین بر فعالیت های فردی و اجتماعی فرزندان خود نظارت داشته باشند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.