{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

دریا قلی که بود؟یک شهید بود . مزار این شهید در بهشت زهرا است

    Mobina Rrrrrrrr
  10 آذر 9:52

1 پرسش 3 پاسخ 124 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

ریاضی اعدادی بر 2 بخش پذیرند که یکان آن ها 0،2،4،6،8 یعنی زوج باشد. مثل:234 ، 758،314


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.