{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چه سوال های در امتحان از فصل 3 میاد?ک من نمیدونم? فرمول هم داره ای درس؟

    kimia meeee
  10 آذر 8:35

9 پرسش 50 پاسخ 607 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم علوم تجربی

اتم های الفبا درباره اتم ها توضیح داده میگه ک دانشمند با روش غیر مستقیم به وجود اتم پی برده اند و اتم از ذره های ریز سازنده تشکیل شده است /ما مواده مختلفی در زندخ گی میبینیم ک کاربرد های متفاوتی دارند و مواد در تمام بخش های زنگی ما وجود میداارند موادی ک یک جزئ هستند خالص اند دقیقا مثل آهن و موادی ک دو یا چند(نوع) جزئ هستند مواد نا خالص یا مخلوص میگویند و مواد خالص ----> عنصر و ترکیب اند عنصرش از 3 بخش به نان هایی فلز نافلز و شبه فلز *ترکیب ها مثل آب ،کربن دی اکسید و... هستند /راستی اینو نگفتم:دسته بنده مواد 1ماده خالص و 2 ماده ناخالص یا هم مخلوط اند //// دیگه جی بگم براتون امممم????اها *ذره ها خواص مواد را تعیین میکند *اتم اصلی ترین سازنده جهان اند؛یادتون باشه دانشمد ها برای یافتن پاسخ خود آزمایش های زیادی انجام دادند به مختم زیاد فشار نیار ???????


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.