{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا هر عددی رو در یک عددی بین 0 و 1 ضرب کنیم حاصل کوچکتر از خود عددی است که در یک عدد بین 0 و 1 ضرب شده است؟

    کسری بابامرادی
  10 آذر 8:13

138 پرسش 97 پاسخ 9.2K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی حسابان (2)

آیا هر عددی رو در یک عددی بین 0 و 1 ضرب کنیم حاصل کوچکتر از خود عددی است که در یک عدد بین 0 و 1 ضرب شده است؟ و به همین دلیل میگویین که اگر (x)f ضرب یک بین صفر و یک مانند k ضرب کنیم تابع دچار انقباض عمودی میشود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.