{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام گزینه بین این 4 تا درست نیست؟

    Saghar Azadnia
  بروزرسانی 9 آذر 17:54

1 پرسش 0 پاسخ 56 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم علوم تجربی

1)سلول های خزه همانند سلول های سیب زمینی دیواره سلولی دارند. 2)سلول های قورباغه برخلاف سلول های خزه کلروپلاست ندارند. 3)سلول های سیب زمینی همانند سلول های قورباغه میتوکندری دارند. 4)سلول های خزه برخلاف سلول های قورباغه دستگاه گلژی ندارند. لطفا زود جواب بدین


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.