{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

ایا استدلال زیر درست است؟

    کوثر گروسی
  9 آذر 14:48

4 پرسش 0 پاسخ 161 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

همه ی اضلاع چهار ضلعیABCD با هم برابر نیستند


تصویر ضمیمه سوال: همه ی اضلاع چهار ضلعیABCD با هم برابر نیستند
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.