{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

هرچه هرچه هرچه رنگ کاغذ ph به رنگ قرمز نزدیک‌تر شود اسید ضعیف‌تری است

    reza hadi
  9 آذر 14:47

1 پرسش 1 پاسخ 119 امتیاز
دبستان ششم علوم تجربی

هرچه رنگ کاغذ ph به رنگ قرمز نزدیک‌تر باشد اسید ضعیف‌تری است درست است یا نادرست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.