{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر عدد منفی 1 را 1394 بار درخودش قرینه کنیم اختلاف ان با 10 چقدر مشود

    عرفان ملازاده
  9 آذر 14:44

1 پرسش 4 پاسخ 157 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

لطفا به سوال بالا پاسخ دهید>>>>>>>>


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.