{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در کدام گزینه روی جسم کار انجام میشود؟چرا؟

    آیهان شاکری
  9 آذر 13:59

1 پرسش 6 پاسخ 65 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم علوم تجربی

در کدام گزینه روی جسم کار انجام میشود؟چرا؟ 1) لامپی که از سیم آویزان است 2)دیواری که توسط کودکی هل داده میشود 3)آسانسوری که با سرعت ثابت پایین می آید 4)ماه که در مدار دایره ای خود به دور زمین می گردد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.