{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

استفاده از پلاستیک‌ها به جای مواد طبیعی چه فایده‌ای دارد؟

    مریم ریحانی
  بروزرسانی 9 آذر 11:59

1 پرسش 0 پاسخ 26 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی

استفاده از پلاستیک به جای مواد چه فایده ای دارد؟؟؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.