{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

صفر بیشتر همیشه یک عدد بین صفر و یک هست؟

    کسری بابامرادی
  8 آذر 21:35

138 پرسش 97 پاسخ 9.2K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم ریاضی حسابان (1)

منظور از صفر بیشتر یا کمتر چیست؟ آیا صفر بیشتر نزدیک ترین عدد به صفر از سمت راست است؟ و صفر کمتر نزدیک ترین عدد به صفر از سمت چپ هست؟(البته روی محور تک بعدی x)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.