{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا پروتئین D مربوط به گروه خونی Rh در غشای گویچه‌های قرمز نابالغ هم هست؟

    سحر استانی
  بروزرسانی 9 آذر 12:05

5 پرسش 7 پاسخ 457 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)

آیا پروتئین D مربوط به گروه خونی Rh در غشای گویچه های قرمز نابالغ هم هست یا نه؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.