{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

دو علامت یا نشانه در جسمی که تغییر شیمایی در آن رخ داده است را بیان کنید.

    مَحیا عظیمی
  بروزرسانی 9 آذر 12:09

1 پرسش 0 پاسخ 29 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی

دو علامت یا نشانه درجسمی که تغییر شیمایی در ان رخ داده است را بیان کنید؟!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.