{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در کدام بیت تشبیه فشرده و گسترده به کار رفته است؟

    Mahdia Ebi
  بروزرسانی 9 آذر 12:11

2 پرسش 3 پاسخ 81 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (2)

در کدام بیت تشبیه فشرده و گسترده به کار رفته؟ بیت ها در تصویر زیر


تصویر ضمیمه سوال: در کدام بیت تشبیه فشرده و گسترده به کار رفته؟
بیت ها در تصویر زیر
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.