گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

عدد 254678905432 به چه اعدادی بخش پذیر است؟

    امیدرضا خرسند
  8 آذر 8:38

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

کاری به بزرگی عدد نداریم به رقم یکان ان نگاه میکنیم،ببینیم بر چه عددی، بخش پذیر است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.