تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چگونگی کارکرد قطرها در نیمساز هر شکل

   علی رضایی
  17 فروردین 20:28

5 پرسش 9 پاسخ 35 امتیاز
هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

سلام.ایا قطر ها در هر شکل بدون گذاشتن محدودیت روی شکل به عنوان نیمساز گزار از زاویه عمل می کند؟ لطفا توضیح دهید.ممنون


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.