{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

عباس یک چهارم پولش را کفش و یک دوم را دفتر خریده. اگر 800 تومان باقی مانده کل پول عباس چقدر بوده است؟

    فرناز غیور
  بروزرسانی 8 آذر 16:12

25 پرسش 4 پاسخ 2.1K امتیاز
دبستان ششم ریاضی

عباس یک چها م پولش را کفش و یک دوم را دفتر خریده اگر 800 تومان باقی مانده کل پول عباس چقدر بوده


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.