لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در گذشته ازدواج چگونه پیوندی بوده و چه اهمیتی داشته است؟

   army Gi
  17 فروردین 18:42

مطالعات اجتماعی هفتم دوره اول متوسطه

در گذشته ازدواج چگونه پیوندی بوده و چه اهمیتی داشته است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسین شبانی نژاد
  18 فروردین 12:57

ازدواج در گذشته پیوند بسیار مهمی بوده و ایرانیان باستان هم این جشن رو پاس میداشتن. از وسایلی که باستان شناسان در طی حفاری های متعدد در شهر سوخته، تمدن تپه های سیلک در کاشان و در هگمتانه وسایلی رو در مورد جشن عروسی ایرانیان پیدا کردن. اونا عروسیشون رو جشن می گرفتن و شادی می کردن. یکی از وسایل پیدا شده در سال 1369 یک نوع ابزار سنگی بوده که صداهای زیبایی در می آورده. که باستان شناسان احتمال میدن برای جشن عروسی بوده. این شی اکنون در موزه لوور فرانسه نگه داری می شود

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   سید محمد جواد طباطبایی
  1 خرداد 16:35

خویشاوندی و درون گروهی.

یک واجب دینی به شمار میرفت و اگر کسی عمدی از ازدواج سرباز میزد گناهکار به شمار میرفت.
فردی که ازدواج کرده بود میتوانست دارای مقام و منصب باشد.

   حنانه زرینی
  27 فروردین 15:28

ازدواج در نزد ایرانیان تکلیف دینی و پیمان مقدس بود.به همین دلیل اگر کسی عمدا ازدواج نمیکرد گناهکار شمرده میشد

   sara darabee
  22 فروردین 13:06

در گذشته ازدواج یک سنت بسیار مهم بوده که در دین اسلام هم به ان اشاره شده و دارای ارزش بالایی هست.معمولا خانوادگی بوده و جشنی زیبا