تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چه ارگان سلولی ساخت فیبرهای دوکی را سازماندهی میکند؟

   Smne _
  17 فروردین 17:26

35 پرسش 61 پاسخ 341 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چه ارگان سلولی ساخت فیبرهای دوکی را سازماندهی میکند؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.