تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در دوران ایران باستان پدر چه نقشی در خانواده داشت؟

   merinet MD
  16 فروردین 21:34

38 پرسش 49 پاسخ 253 امتیاز
مطالعات اجتماعی هفتم دوره اول متوسطه

در دوران ایران باستان پدر چه نقشی در خانواده داشت؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   حنانه زرینی
27 فروردین 15:29

0 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

در ایران باستان پدر به عنوان سرپرست خانواده نقش مهمی داشت و اجرای مراسم مذهبی و حفظ امنیت خانواده به عهده او بود.

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Mohamad Parsa Fatahi
17 فروردین 0:36

3 پرسش 60 پاسخ 98 امتیاز

سلام دوست عزیزم . . پدر به عنوان سرپرست خانواده نقش حفظ امنیت و اجرای مراسم مذهبی را داشت.
موفق و موید باشید

   سید محمد جواد طباطبایی
1 خرداد 16:36

4 پرسش 55 پاسخ 226 امتیاز

به عنوان سرپرست خانواده بود و اجرای مراسم دینی و حفظ امنیت خانواده بر عهده او بود.

   Dayana Babiehe
17 فروردین 10:24

0 پرسش 33 پاسخ 20 امتیاز

جواب :صفحه ۱۳۲ بند دوم از در ایران باستان تا بر عهده او بود

   
17 فروردین 0:34

31 پرسش 246 پاسخ 776 امتیاز

سرپرست خانواده...............