تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فرمول مولکولی الکان؟

   رضا رضایی
  15 فروردین 20:21

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اگر برای سوختن ۲.۲ گرم آلکان ۲۸ لیتر هوا مورد نیاز باشد فرمول مولکولی الکان چی میشه. CnH2n+2 +o2_____,,,,Co2+H2o H=1 C=12


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   احسان شهبازی
4 خرداد 20:02

1 پرسش 22 پاسخ 129 امتیاز

سلام دوست عزیز.میدونیم که20%هوا اکسیژن هست پس با روش تناسب داریم
28*0.2(14n+2)=2.2*22.4(3n+1)*0.5
n=3پروپان
STPگرفتیم

   علیرضا پیروزی
15 فروردین 23:56

0 پرسش 178 پاسخ 763 امتیاز

سلام وقتتون بخیر
چگالی گاز رو نداده؟
یا مثلاً نگفته شرایط STP?