تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تست هوش..............

   M من ۳نفرم.خودم.غرورم.اون روی سگم
  15 فروردین 0:24

2 پرسش 135 پاسخ 398 امتیاز
جامع دروس هشتم دوره اول متوسطه

یکم به مغزاتون فشار بیارید........


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   M من ۳نفرم.خودم.غرورم.اون روی سگم
15 فروردین 20:09

2 پرسش 135 پاسخ 398 امتیاز

بچه ها جواب:
ویروس انفلانزا ابی:۱۰
ویروس کرونا سبز:۱۵
پرستار:۲۵
بـــنـــابــــــر ایـــــــن:
۶۵ : ۱۰-(۱۰+۱۵)+۵۰

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   M من ۳نفرم.خودم.غرورم.اون روی سگم
15 فروردین 0:28

2 پرسش 135 پاسخ 398 امتیاز

فردا جوابو میذارم..............

   M من ۳نفرم.خودم.غرورم.اون روی سگم
21 فروردین 12:17

2 پرسش 135 پاسخ 398 امتیاز

راهنمایی؟؟؟//جوابو که گذاشتم

   M من ۳نفرم.خودم.غرورم.اون روی سگم
15 فروردین 20:18

2 پرسش 135 پاسخ 398 امتیاز

یه سوال فنـــــی:۲۷۶رو از کجا اوردی؟؟؟؟؟؟؟?

   mohamad Sabetirad
6 اردیبهشت 17:57

12 پرسش 60 پاسخ 175 امتیاز

بچه ها جواب:
ویروس انفلانزا ابی:۱۰
ویروس کرونا سبز:۱۵
پرستار:۲۵
بـــنـــابــــــر ایـــــــن:
۶۵ : ۱۰-(۱۰+۱۵)+۵۰

   زندگی من همش تنهایه
21 فروردین 11:17

2 پرسش 51 پاسخ 106 امتیاز

یه راه نمایی بکن ............

   محمد جواد *********
15 فروردین 10:40

2 پرسش 36 پاسخ 175 امتیاز

276 میشه جواب........................

   لب خاموش نمودار دل پر سخن است
15 فروردین 0:27

37 پرسش 164 پاسخ 316 امتیاز

حداقل یه راهنمایی میکردی....