تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

عدد بعدی در الگوی: 3، 6، 12، 7، 42، 35....

   milad ghasemi
  14 فروردین 20:40

50 پرسش 3 پاسخ 260 امتیاز
استعداد تحلیلی نهم دوره اول متوسطه

عدد بعدی در الگوی زیر کدام است ؟
35 42 7 12 6 3 ......
1 )0
2 )4
3 )6
4 )10


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   mahan*** موفقیت اتفاقی نیست..!
15 فروردین 14:00

22 پرسش 652 پاسخ 4638 امتیاز

فکر کنم گزینه اخر باشه باز مطمین نیستم
چون فرمول یا الگوی خاصی نداره و فکر میکنم طبق اعداد یکی و دوتایی رفته و گزینه اخر باشه