تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در فرایند ترشح، مواد از چند غشاء عبور می کنند؟

   خدارو دارم هعی
  14 فروردین 19:32

17 پرسش 16 پاسخ 100 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در فرایند ترشح مواد از چند غشاء عبور می کنند؟......


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   emad bjv
6 اردیبهشت 12:17

1 پرسش 1 پاسخ 8 امتیاز

از یک غشا عبور میکند .........

   BABAK Karimzadeh
15 فروردین 23:38

1 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

اگر ترشح از خود سلول های نفرون انجام گیرد یک غشا ولی اگر از مویرگ های دور لوله ای انجام گیرد از چهار غشا عبور می کند(1-غشا داخلی سلول مویرگ_2_غشا خارجی سلول مویرگ_3_غشا خارجی سلول نفرون_4_غشا داخلی نفرون)