تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

انتخاب تصاویر درست در اشکال

   milad ghasemi
  14 فروردین 18:00

50 پرسش 3 پاسخ 258 امتیاز
استعداد تحلیلی نهم دوره اول متوسطه

لطف کنید با توجه به تصویر گزینه های درست را بنویسید.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   ehteram hakkari
14 فروردین 18:08

104 پرسش 1034 پاسخ 10478 امتیاز

هی اره چهارمی میشه گزینه 4 به پاهاشون دقت نکردم معذرت میخوام

   ehteram hakkari
14 فروردین 18:03

104 پرسش 1034 پاسخ 10478 امتیاز

اولی گزینه 3
دومی گزینه دو
سومی گزینه دو فک کنم
چهارمی میشه گزینه یک

   shiva ...
15 فروردین 14:50

0 پرسش 29 پاسخ 139 امتیاز

1=3و2=2و3=1و4=4............

   
14 فروردین 22:39

26 پرسش 285 پاسخ 1564 امتیاز

اولی ۳ چون تو هر ردیف سه تا شکل مختلفه

   Farinaz✌ .................
14 فروردین 18:07

4 پرسش 32 پاسخ 32 امتیاز

اولی گزینه 3 . دومی گزینه 2 . سومی گزینه 2. چهارمی هم گزینه 4