تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

با افزایش ارتفاع در اگزوسفر دما چه تغیری میکند؟

   Smne _
  14 فروردین 16:54

35 پرسش 61 پاسخ 341 امتیاز
شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

با افزایش ارتفاع در اگزوسفر دما چه تغیری میکند؟
دما روند صعودی دارد یا نزولی؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   شایان حسینی
24 فروردین 19:33

12 پرسش 53 پاسخ 297 امتیاز

خب معلومه سیر صعودی پیدا میکنه

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   
14 فروردین 17:04

26 پرسش 287 پاسخ 1556 امتیاز

تو ای اوظاع هیشکی نمی تونه جوابتو بده

   علی محمدی
14 فروردین 17:22

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سیل نزولی داردنه سیر صعودی ...

   Smne _
14 فروردین 17:20

35 پرسش 61 پاسخ 341 امتیاز

تو کدوم اوضاع؟ اگ منظورت کروناس ک از 40 روز پیشم بود :/