تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کار اصلی مجاری نیم دایره چیست؟

   رضا افخمی اردکانی
  14 فروردین 10:58

5 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز
علوم تجربی پنجم دبستان

مجاری نیم دایره در حفظ تعادل بدن نقش اساسی دارند


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   محمد جواد *********
14 فروردین 11:10

2 پرسش 36 پاسخ 175 امتیاز

درسته در تعادل نقش دارند.......

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   محمد حسین زاده
19 فروردین 0:06

1 پرسش 8 پاسخ 20 امتیاز

مجرای نیم دایره در حقیقت سه مجراست و وظیفه شون حفظ تعادل بدن است . به کمک مغز چشم و ...

   Marina TALEBZADEH
27 اردیبهشت 10:58

1 پرسش 49 پاسخ 82 امتیاز

لابیرنت غشایی در داخل لابیرنت استخوانی گوش قرار دارد. در بخش خاره ای استخوان گیجگاهی. با آندولنف پر می‌شود و پری لنف آن را احاطه می‌کند. لابیرنت غشایی مشتمل است بر: اوتریکول و ساکول که در دهلیز استخوانی جای دارند. سه مجرای نیم دایره که در داخل مجاری نیم دایره استخوانی قرار دارند و مجرای حلزون که در داخل حلزون استخوانی قرار دارد. تمام اجزاء فوق آزادانه با هم در ارتباط هستند.


محتویات
۱ اوتریکول
۲ ساکول
۳ مجاری نیم دایره لابیرنت غشایی
۴ منابع
اوتریکول[ویرایش]
اوتریکول از دیگر ساک دهلیزی یعنی ساکول بزرگتر است. به صورت غیر مستقیم توسط مجرای اوتریکولی-ساکولی به ساکول و مجرای اندولنفاتیک متصل می‌شود.

ساکول[ویرایش]
ساکول کروی بوده و همان‌طور که گفته شد به اوتریکول متصل می‌شود. مجرای اندولنفاتیک پس از پیوستن مجرای اوتریکولی-ساکولی به آن، به یک کیسه کوچک نه بسته موسوم به کیسه اندولنفاتیک ختم می‌شود. این کیسه در زیر سخت شامه بر روی سطح خلفی بخش خاره استخوان گیجگاهی قرار دارد.

مجاری نیم دایره لابیرنت غشایی[ویرایش]
هرچند قطر بسیار کمتری نسبت به مجاری نیم دایرهٔ لابیرنت استخوانی دارند، از نظر شکل ظاهری به همان شکل هستند. این مجاری نسبت به یکدیگر با زاویه قائمه قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که در سه صفحه عمود برهم قرار دارند.