تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چند تا سوال مربوط به ادبیات دارم.(نقش دستوری) کمک کنید لطفا فردا آزمون دارم .

   SEHEL.armde :) stop saying I WISH,start saying IWILL :)
  14 فروردین 8:24

17 پرسش 39 پاسخ 113 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

1- درمیان رعایا چنان حقیر می نمود .......... اینجا حقیر نقش دستوریش چی میشه؟
2- از بهر تو ........ کلمه ی "از بهر" میتونه نشانه ی متمم باشه؟
3- از عهده ی حفظ رعیت بیرون آمده باشم ......بیرون مسند هست؟
4- اندیشه مدر ........ اندیشه مفعوله؟
5- دوم آنکه دل تو خشنود شود ....... "شود"فعل اسنادی ؟ و "خوش" هم مسند هست؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   ♡M♡ИΛ♡ سلامتیه روزی که تو دوکلمه خلاصه شم.. خانووم دکتر..♡
14 فروردین 11:38

48 پرسش 341 پاسخ 780 امتیاز

1=مسند
2=بله
3=نه قیده بیرون
4=نه فعل مرکبه
5=بله فعل اسنادیه و خشنود مسند

   ♥️Neghara Gh
14 فروردین 12:40

0 پرسش 7 پاسخ 32 امتیاز

توووووووووووجهههههههههههههه
?????????????????????????????کی دهمه بیاد پی وی کارش دارم

   SEHEL.armde :) stop saying I WISH,start saying IWILL :)
14 فروردین 12:03

17 پرسش 39 پاسخ 113 امتیاز

فعل مرکب رو میشه توضیح بدی مونا ؟

   SEHEL.armde :) stop saying I WISH,start saying IWILL :)
14 فروردین 11:36

17 پرسش 39 پاسخ 113 امتیاز

نه آقای جواد . از بهرمعنیش میشه "برای " و این کلمه میشه نشانه ی متمم.

   SEHEL.armde :) stop saying I WISH,start saying IWILL :)
14 فروردین 11:31

17 پرسش 39 پاسخ 113 امتیاز


M.Mehran Best نه نه تو سوال سومی نهاد محذوفه که "من" هست .
عهده ی حفظ رعیت :متمم
آمده باشم : ماضی التزامی اول شخص مفرد
بیرون رو شک دارم که متمم باشه
که فک کنم هست ..............
چی میگی؟

   Mehran Best MSNM
14 فروردین 11:25

23 پرسش 142 پاسخ 432 امتیاز

ن اشتباه نکن از بهر حرف اضافه و تو متمم میشه

   Mehran Best MSNM
14 فروردین 11:24

23 پرسش 142 پاسخ 432 امتیاز

1-فک کنم بشه مسند
3-نهاد
4-جزو فعل حساب میشه

   محمد جواد *********
14 فروردین 11:14

2 پرسش 36 پاسخ 175 امتیاز

صفت


بهر خودش متمم هست نه نشانه متمم

خیر

بله درسته فعل اسنادی و خشنود مسند

   SEHEL.armde :) stop saying I WISH,start saying IWILL :)
14 فروردین 11:12

17 پرسش 39 پاسخ 113 امتیاز

ممنون دوستان
سلام M.Mehran Best اولی فک نکنم نهاد باشه
3و 4هم اگه جواب خیر باشه . نقش دستوری درستشون چیه؟

   Mehran Best MSNM
14 فروردین 11:00

23 پرسش 142 پاسخ 432 امتیاز

1-نهاد
2-بله
3-خیر
4-خیر
5-بله