تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

به دست آوردن چگالی چوبی که روی آب قرار می گیرد؟

   مصیب هاشم پور
  14 فروردین 3:26

45 پرسش 380 پاسخ 1209 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

میدانید که برای اینکه چگالی یک جسم جامد با حجم نامشخص را به دست آوریم .ابتدا جرم آن جسم را با ترازو اندازه میگیریم و سپس آن جسم را در حجم مشخصی از آب می اندازیم تا حجم آب داخل استوانه مدرج تغییر کند. تغییرات حجم را اندازه گرفته و جرم را بر حجم تقسیم میکنیم.
سوال :آیا می شود چگالی چوبی که روی آب می ایستد را با این
الف. روش به دست آورد؟ چرا؟


ب. روشی برای به دست آوردن چگالی چوب یا یخ ارائه دهید.
برای


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   پوریا مهدی پور
14 فروردین 12:32

37 پرسش 108 پاسخ 510 امتیاز

بله میشه.اگرچه چوب روی اب شناور میماند و جکالی ان کمتر از یک است ولی حتی با این حال اب از خود تغییر حجمی کوچک نشان میدهد. و وقتی از این روش حجم را به دست اوردیم میتوانیم جرم را بر حجم تقسیم کرده و چگالی ان را به دست اوریم.ولی درباره ی حرف اقای محمد علی ما، بیشتر ما اب رو به عنوان معیار سنجش حجم در نظر گرفت.ولی در این باره مطنئن نیستم

    Ali Aerospace engineer
14 فروردین 8:48

10 پرسش 91 پاسخ 423 امتیاز

خیر چون قطعه چوب مدنظر با آب اختلاف چگالی خیلی زیادی دارد پس ما بایستی از مایعی استفاده کنیم که قطعه چوب ما در آن مایع قوزه ور شور مثلا روغن . اما اب رو میتونیم یک معیار مناسب برای سنجش چگالی و مقایسه آنها استفاده کرد

   امیرحسین حسینقلی
14 فروردین 6:49

46 پرسش 249 پاسخ 440 امتیاز

الف)بله...فرمول چگالی برابر است با$\frac {m}{V}$.بنابر این اگر ما حجم چوب را نداریم ،میتوانیم حجم آن را با استفاده از آب و تغییرات آن بفهمیم.(جرم آنرا هم داشته ایم)
پس چگالی چوب بدست میاد.), (و بگم که میدونیم کمتر از 1 هست چون رو آب شناوره)

ب)$\frac {m}{V}$برای به دست آوردن چگالی هر جسمی ، جرم رو تقسیم بر حجم می کنیم.