تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ضرایب دروس در کنکور انسانی

   صالح نوحه خوان
  13 فروردین 19:40

4 پرسش 62 پاسخ 129 امتیاز
آزمون سراسری انسانی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

آیا کسی ضرایب دروس کنکور در زیر گروه 5 رو میدونه؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   شمسی شعبانی
16 فروردین 4:57

123 پرسش 170 پاسخ 811 امتیاز

سرچ کنید تمامی ضرایب دروس رو در همه زیر گروه ها براحتی خواهید فهمید.