تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مساحت مثلث مختلف الاضلاع

   کسری دورانی
  13 فروردین 19:39

13 پرسش 8 پاسخ 70 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

مساحت مثلث مختلف الاضلاع به چه شکلی محاسبه میشود؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   asghar baghitabar
14 فروردین 12:01

0 پرسش 3 پاسخ 28 امتیاز

فرمولش همون : قاعده ×ارتفاع تقسیم بر ۲ است.
ما میتوانیم در این نوع مثلث هریک از اضلاع را قاعده محسوب کنیم اما ارتفاع باید بر رو قاعده عمود باشد.

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   midia baghery
14 فروردین 21:09

0 پرسش 26 پاسخ 141 امتیاز

با همان فرمول مساحت قاعده*ارتفاع تقسیم بر2 و همه مثلث ها با همین فرمول محاسبه می شوند.