تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پاسخ معادله ی 0= (5z-40) (4+24y) (3x-9)

   کسری دورانی
  13 فروردین 18:59

13 پرسش 8 پاسخ 70 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

معادله ی مقابل را حل کنید.
0= (5z-40) (4+24y) (3x-9)


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   خالد قاضی
13 فروردین 20:04

0 پرسش 270 پاسخ 650 امتیاز

سلام عزیزم
هر کدام از پرانتز مساوی با صفر قرار بده ویک معادله ساده درجه یک حل کن
Zمیشه ۸
Yمیشه منفی یک ششم
Xمیشه سه
باتشکر قاضی دبیر ریاضیات

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری