تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

بن مضارع و ماضی و مصدر بلدین

   Nima Karimi
  13 فروردین 16:16

1 پرسش 1 پاسخ 8 امتیاز
فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه

میشه به من کمک کنین تا یاد بگیرم چگونه بن ماضی و مضارع و مصدر یک فعل را پیدا کنم واقعا بلد نیستم


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   NA VA
13 فروردین 18:11

3 پرسش 493 پاسخ 6644 امتیاز

حذف ن اخر کلمه= بن ماضی ،تبدیل بن ماضی به فعل امر و حذف ب امر= بن مضارع،مصدر= کلمه ای با ن اخر و بدون زمان، شخص و...

   پوریا مهدی پور
13 فروردین 16:19

37 پرسش 108 پاسخ 500 امتیاز

وقتی از مصدر ن رو برداریم چیزی که میمونه رو بن ماضی میگن.مصدر هم کلمه ای که بر انجام کاری دلالت میکنه ولی شخص و زمان نداره.وقتی مصدر به حالت دستوری در بیاریم که بیشتر مواقع وقتی اینکارو میکنیم اولین حرفش ب هست،بعد باید ب رو برداریم چیزی که میمونه بن مضاع هست مثلا،رفتن=برو=روموفق باشید

   Mobina Panahi
13 فروردین 18:00

10 پرسش 271 پاسخ 723 امتیاز

مصدر که مشخصه...چیزی که مثل فعله ولی زمان و شخص نداره یعنی ما وقتی می بینیمش نمیتونیم تشخیص بدیم که کی و توسط کی انجام شده...
اگه ن آخر مصدر رو حذف کنیم بن ماضی بدست میاد
برای مضارع هم به امر تبدیل میکنیم و ب رو حذف میکنیم ب همین سادگی=)

   Dayana Babiehe
13 فروردین 16:23

0 پرسش 33 پاسخ 20 امتیاز

من یادت میدم
ببین مثلا کلمه مون شنیدیم مصدرش می شه شنیدن از شنیدن کلمه آخرش رو حفظ می کنیم میشه شنید که شنید بن ماضی اش است حالا به یکی میگی بشنو بهش دستور می دی و کلمه اولش را حفظ میکنی میشه شنو که شنو هم بن مضارع اش است
می دونیم توضیح ام افتضاح بود