تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر جرم مکعب مستطیل ۱۵۰ کیلو گرم باشد، حجم حفره چند متر مکعب است؟

   محمد پارسا جم
  13 فروردین 2:42

1 پرسش 0 پاسخ 4 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

یک مکعب مستطیل به ابعاد۳و۴و۵ متر ساخته شده و از ماده با چگالی سه کیلوگرم بر متر مکعب داریم که یک حفره درون آن وجود دارد اگر جرم مکعب مستطیل ۱۵۰ کیلو گرم باشد حجم حفره را بر حسب متر مکعب حساب کنید


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.