تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نقش کاتالیزگرها در سرعت واکنش پذیری

   Sara Mh
  12 فروردین 23:20

12 پرسش 63 پاسخ 356 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

الف)با استفاده از کاتالیزگر می توان واکنش هارا در دمای(پایین تری/بالاتری) انجام داد.
ب)واکنش پذیری پتاسیم(بیشتر/کمتر)از سدیم است به همین دلیل سرعت واکنش پتاسیم با آب(بیشتر/کمتر) است.
ج)محلول(بنفش/بی رنگ) پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی در دمای اتاق به کندی واکنش می دهد اما با گرم شدن محلول به سرعت (بنفش رنگ/بی رنگ)میشود.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   محمد نظری
10 اردیبهشت 16:09

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

الف) پایین تر. چون کاتالیزگر سرعت واکنش را بالا می برد، از طرفی میدانیم که یکی دیگر از عوامل موثر در سرعت واکنش دما است. حالا که ما کاتالیزگر استفاده می کنیم در واقع این کاتالیزگر میتواند اثر کاهش دما در واکنش را خنثی کند.
ب)بیشتر- بیشتر . با توجه به جدول تناوبی پتاسیم شعاع اتمی بیشتری دارد در نتیجه الکترون های لایه ظرفیت آن وابستگی کمتری نسبت به الکترون های سدیم به هسته دارند و راحت تر از اتم جدا می شوند. به همین دلیل سرعت واکنش آن با آب نیز بیشتر از سرعت واکنش سدیم با آب است.
ج) بنفش - بی رنگ. رنگ محلول پتاسیم پر منگنات بنفش است. در حالت طبیعی و در دمای اتاق، واکنش این محلول با یک اسید به آرامی انجام می شود و محلول به کندی بی رنگ می شود ولی با توجه به اینکه دما یکی از عوامل تأثیر گذار در سرعت واکنش است ، افزایش آن سرعت واکنش را زیاد می کند و در این حالت محلول به سرعت بی رنگ می شود.

3  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   مهسا طباطبایی
16 اردیبهشت 21:27

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

الف)مهم تر از همه اینکه آیا واکنش مورد نظر کاتالیزگر مورد نیازش موجود هست یا نه (واکنشی هست که که کاتالیزگر داشته باشه). عملا توی همه‌ی واکنش‌های شیمیایی با افزایش دما سرعت واکنش هم افزایش میابد. پس ما در نظر میگیریم که میخوایم از کاتالیزگر استفاده کنیم تا سرعت واکنش افزایش پیدا کنه، در این صورت میتونیم واکنش رو توی دمای پایینتری انجام بدیم.(در واقع کاتالیزگر جایگزین افزایش دما میشود.)
ب) بیشتر - بیشتر / هر چه توی ستون فلزهای قلیایی جدول مندلیف پایینتر بریم، واکنش پذیری عناصر افزایش میکنه (چون فلزات تمایل به از دست دادن الکترون دارند، با پایین رفتن در گروه، تعداد لایه‌های الکترونی بیشتر شده، جاذبه‌ی هسته روی الکترون لایه‌ی آخر کاهش پیدا کرده و فلز راحت تر الکترون از دست میدهد) در نتیجه با توجه به نقش واکنش پذیر واکنش دهنده‌ها در سرعت واکنش، پتاسیم سرعت بیشتر خواهد داشت.
ج)بنفش - بی رنگ

   Mhmd S
18 فروردین 23:18

1 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

بالاتر چون سرعت واکنش افزایش پیدا میکنه و سریع تر میسوزه

بیشتر اینرو فک میکنم بیشتر باشه

بنفش بیرنگ

   مریم عظیمی
9 اردیبهشت 13:58

0 پرسش 29 پاسخ 29 امتیاز

پایین تر
بیشتر بیشتر
بنفش بی رنگ

   امیرحسام بیاض
12 فروردین 23:55

1 پرسش 61 پاسخ 85 امتیاز

پایین تری
بیشتر بیشتر
بنفش بی رنگ