تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا یک کوچکترین شمارنده ی هر عدد است؟

   Amir Tavakoli
  12 فروردین 23:19

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

آیا یک کوچکترین شمارنده ی هر عدد است؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Sa har
13 فروردین 8:16

20 پرسش 154 پاسخ 897 امتیاز

بله یک کوچکترین شمارنده هر عدد است و خود هر عدد بزرگترین شمارنده ی هر عدد می باشد

   zahra azhdari
13 فروردین 10:27

1 پرسش 80 پاسخ 260 امتیاز

خوب معلوم کوچکترین شمارنده هر عدد
بزرگترین شمارنده هر عدد خود عدد است.

   NeGaR Jj
14 فروردین 9:01

40 پرسش 34 پاسخ 279 امتیاز

بله یک کوچکترین شمارنده هر عدد است !!!!!!!!!!!

   خالد قاضی
13 فروردین 0:59

0 پرسش 270 پاسخ 665 امتیاز

سلام
بله عزیزم یک کوچکترین شمارنده هر عدد می باشد
با تشکر قاضی دبیرریاضیات