تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا قطعا خون پس از تبادل مواد وارد سیاهرگ میشود؟

   زهرا دوست رضا
  12 فروردین 18:43

5 پرسش 5 پاسخ 37 امتیاز
زیست شناسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آیا این جمله ای که توی کتاب تست پایه خیلی سبز صفحه ۱۵۹ .
که در یک فرد سالم قطعا خون پس از تبادل مواد وارد نوعی سیاهرگ میشه درسته؟
چون در کلیه ها خون خارج شده از شبکه ی مویرگی کلافک به سرخرگ وابران وارد میشه...


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   امیرمهدی طرازی
13 فروردین 13:03

1 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

تو ابشش ماهی هم خون تیره با سرخرگ واردشبکه مویرگی میشه و خون روشن (بازهم) با سرخرگ ازش خارج میشه
دوطرف سرخرگ وجود داره
یک طرف خون روشن و طرف دیگه خون تیره
توی کتاب راجع به روشن یا تیره بودن خون کلافک چیزی نگفته ولی بدنیس بدونی در دو طرف کلافک خون روشن جریان داره

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   امیرحسام بیاض
12 فروردین 20:48

1 پرسش 61 پاسخ 85 امتیاز

نه غلطه دیگه استثناش هم همون کلیه هستش که سرخرگ آوران شبکه مویرگی ایجاد میکنه و بعدش دوبره یه سرخرگ دیگه خارج میشه